Enduroslingan

Öppettider

Anläggningen är öppen för åkning följande tider under sommarhalvåret. Undantag och besked om våröppning samt vinterstängning hittas på Facebook Ydre Motorklubb. Ta för vana att kontrollera där.

Tisdag    17-20
Torsdag  17-20
Lördag   11-17

Regler/krav

Svemos licenskrav för att köra gäller såklart även här.

För 85cc gäller följande.

– För åkare upp till och med 12 år gäller krav på Guldhjälmslicens.
– För åkare som fyllt 13 år gäller vanligt licenskrav. D.v.s. minst klubblicens.
– Målsman eller annan vuxen skall närvara vi spåret då körning för ungdommen pågår.

Innan körning påbörjas skall registrering och betalning göras till banvärd.

Enduro-området är ingen friåkningszon. Tillåten körning är på spåret, inte bredvid.

Stanna alltid och stäm av situationen om någon kört omkull.

Säkerhet

Om få förare är ute på spåret för dagen medtag mobiltelefon i vätskerygga eller väst.

Övrigt

Medlemmar som regelbundet deltar i underhållsarbeten som genomförs kan få tillstånd att köra på spåret under träningstiderna även om crossbanan har stängt och anläggning saknar banvärd. Men absolut ingen ensamkörning. Minst 2 vuxna på anläggningen vid dessa tillfällen.