Enduro

Historik, info om spåret och framtid

Under flera årtionden fanns i anslutning till anläggningen ett långt endurospår. Med tiden minskade intresset bland de aktiva vilket tillsammans med hårdare miljökrav gjorde att verksamheten avvecklades. Omkring 2014 vaknade intresset till liv igen och ett antal eldsjälar beslöt sig för att återigen skapa ett endurospår vid Kjettestorps motorområde. Ett nytt 5 km långt spår skissades fram och nödvändiga tillstånd erhölls. Åkning är tillåten även med oregistrerad motorcykel men inte med fyrhjulingar.

Vårt spår är av blandad karaktär. Alltifrån crosslik sandmiljö till steniga partier. Banan är tämligen kuperad och har en höjdskillnad på 70 meter. Cirka 5 km långt med åktid mellan 9 och 13 minuter beroende på förmåga. Det är alltså mer att betrakta som tekniskt än snabbt.

Fram till och med 2019 har spåret enbart varit öppet för medlemmar i föreningen. Anledningen har varit att vi var osäkra på hur hårt slitaget på spåret skulle bli. Under 2019 har vi mer och mer släppt på detta och även tillåtet betalande gäståkare som önskat åka.

Vår plan är att under sommarsäsongen 2020 öppna upp helt för gäståkare. Kostnaden kommer vara densamma som för att lösa dagkort till motocrossbana. Man får alltså åka både mx och enduro på en avgift. Vi kan komma att med kort varsel ändra på detta eller under perioder bara tillåta medlemsåkning. Perioder då spåret är stängt även fast motocrossbanan är öppen kan förekomma och vice versa.

Säkrast information om spåret är öppet eller stängt erhålls på vår Facebook sida Ydre Motorklubb. Vinterkörning förekommer sporadiskt om rejäl tjäle uppstår och erbjuds i regel bara medlemmar.